Thời gian cư trú có ảnh hưởng đến việc duy trì thẻ xanh?

Sở di trú Mỹ (USCIS) có thẩm quyền ra thông báo trục xuất đối với các thường trú nhân nếu vi phạm thời gian cư trú.

Tại thời điểm nhập cảnh Mỹ, nhân viên hải quan hoàn toàn có thể đặt câu hỏi về lý do vì sao thường trú nhân vắng mặt tại Mỹ liên tục quá 6 tháng nhằm xác định rằng họ có ý định từ bỏ tình trạng thường trú nhân của mình hay không?

Thường trú nhân đang có thẻ xanh phải tuân thủ các yêu cầu cư trú để bảo vệ tình trạng thẻ xanh của mình với những gợi ý như sau:

  • ​Không rời Mỹ 6 tháng liên tục.
  • Dành nhiều thời gian nhất để có mặt trên nước Mỹ. Thông thường, thường trú nhân phải thường trực tại Mỹ ít nhất sáu tháng trong một năm. Thời gian này có thể được cộng tích lũy.
  • Duy trì tình trạng cư trú hợp pháp tại Mỹ thông qua việc mua hoặc thuê nhà ở, căn hộ; sở hữu xe; khai thuế hàng năm...
  • Duy trì tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và đầu tư tại Mỹ để thể hiện các ràng buộc về tài chính.
  • Duy trì bảo hiểm ở Mỹ, bao gồm nhà, y tế và bảo hiểm nhân thọ.
  • Các thường trú nhân được khuyên rằng nên đem theo các bằng chứng trên trong trường hợp bị đặt câu hỏi tại Hải quan khi nhập cảnh.

Trong cuộc phỏng vấn thẻ xanh vĩnh viễn được thực hiện bởi viên chức USCIS, có thể liên quan đến thời gian cư trú tại Mỹ và lịch sử đi lại trong hai năm cư trú có điều kiện. Thời gian vắng mặt tại Mỹ kéo dài và thiếu các mối quan hệ ràng buộc với Mỹ có thể dẫn đến việc người đứng đơn và người phụ thuộc bị từ chối thẻ xanh vĩnh viễn.

 

 

Trang hiện tại: 1 /
1 2 3 4 5 6 7 8