Tạm ngưng việc thi hành sắc lệnh hành pháp về chương trình gánh nặng xã hội

Vào ngày 11/10, 3 chánh án liên bang của toà án tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã cho tạm ngưng việc thi hành sắc lệnh hành pháp về chương trình gánh nặng xã hội (Public Charge) của chính quyền tổng thống Trump. 

Như đã công bố trước đó, chỉ còn vài ngày nữa là sắc lệnh hành pháp về gánh nặng xã hội (Public Charge) của chính quyền tổng thống Trump sẽ được thực thi kể từ ngày 15-10-2019, Tuy nhiên chiều nay ngày 11-10-2019 lúc 3 giờ (theo giờ phía Đông Hoa Kỳ) thì tại toà án tối cao pháp viện đã có tới 3 chánh án liên bang đã cho tạm ngưng việc thực thi sắc lệnh này. Hầu hết các phương tiện truyền thông báo chí Mỹ đều đã đưa tin này. 

Do vậy, những quy định về gánh nặng xã hội tạm thời sẽ không còn được áp dụng với những di dân hợp pháp vào Mỹ nữa.

Trang hiện tại: 1 /
1 2 3 4 5 6 7 8