Orange County chào đón hơn 600 người trở thành công dân Mỹ

Orange County vừa chào đón hơn 600 người trở thành công dân Mỹ vào sáng 17 Tháng Giêng tại lễ “Tuyên Thệ Nhập Tịch” tổ chức ở trung tâm Hội Nghị Anaheim.

Theo thống kê năm 2017, Cơ Quan Di Trú tại Los Angeles đã chào đón 83,000 công dân mới. Tính trên toàn nước Mỹ, thì năm 2017, Sở Di Trú đã tổ chức Lễ Tuyên Thệ Nhập Tịch để chào đón 716,000 công dân mới.

Bà Claire Nicholson, phụ trách về vấn đề Quan Hệ Công Chúng của Cơ Quan Di Trú tại Los Angeles, cho biết: “Hôm nay tại Anaheim, chúng tôi tổ chức hai Lễ Tuyên Thệ Nhập Tịch, một Lễ vào buổi sáng lúc 9 giờ và một Lễ vào buổi chiều, lúc 1 giờ 30. Hơn 600 người được trao bằng Quốc Tịch tại mỗi Lễ Nhập Tịch.  Hai ngày trước chúng tôi tổ chức tại thành phố Pasadena và Ontario để chào đón và trao bằng Quốc Tịch cho hơn 4,000 công dân Hoa Kỳ.”

“Riêng tại Trung Tâm Hội Nghị Los Angeles, Lễ Tuyên Thệ Nhập Tịch được tổ chức hàng tháng. Mỗi tháng tổ chức một Lễ buổi sáng và một Lễ vào buổi chiều cùng ngày. Có khoảng 10,000 người được chào đón và trao bằng quốc tịch trong ngày đó. Điều này thể hiện nỗ lực thành công của Cơ Quan Di Trú Quận Los Angeles, trong việc xử lý hàng ngàn hồ sơ cho những người cư trú hợp pháp và công nhận họ trở thành công dân Hoa Kỳ. 

Những công dân này thuộc bảy quận bao gồm: Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Barbara và San Luis Obispo.”

Trang hiện tại: 1 /
1 2 3 4 5 6 7 8