Những câu hỏi thường gặp sau khi đậu phỏng vấn đối với diện hôn phu/hôn thê-K1 (P1)

Sau khi đậu phỏng vấn thì bao lâu tôi sẽ nhận được visa?
Sau khi hoàn tất phỏng vấn, bạn sẽ phải điền chính xác thông tin địa chỉ nhận visa tại quầy thông tin của Lãnh sự quán. Visa sẽ được cấp và gửi đảm bảo về địa chỉ mà bạn đã đăng ký trong vòng 7-14 ngày làm việc (không kể thứ bảy và chủ nhật).

Sau khi được cấp visa, tôi có bao nhiêu thời gian để nhập cảnh vào Mỹ?
Thông thường, thời gian hiệu lực của visa di dân hay visa diện hôn phu/hôn thê K-1 là 6 tháng. Vậy bạn sẽ có 6 tháng để có thể nhập cảnh vào Mỹ kể từ ngày được cấp visa. 

Nếu tôi không qua Mỹ kịp trong thời gian hiệu lực của visa, tôi sẽ phải làm gì?
Khi bạn không thể sắp xếp qua Mỹ đúng trong thời gian hiệu lực của visa vì một số lý do cá nhân nào đó, bạn phải gửi trả lại visa đã được cấp cho Bộ phận di dân có đính kèm theo một lá thư giải thích lý do tại sao bạn không đi được. Tùy theo lý do mà bạn đã cung cấp, Lãnh sự quán có thể cấp lại visa khác cho bạn sau khi bạn thanh toán lệ phí cho visa mới.

Trang hiện tại: 1 /
1 2