Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 3/2019

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 15/2/2019 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 3/2019 như sau:

Như vậy lịch chiếu kháng di dân tháng 3/2019 tiếp tục tăng ngày ưu tiên lên, nhiều nhất là diện F2B và F4 tăng 12 tuần trong tháng so với tháng trước.

Chú thích:

– Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
– Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân
– Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân
– Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
– Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ
– Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực

Trang hiện tại: 1 /
1 2 3 4 5 6 7 8