HỒ SƠ ĐỊNH CƯ CANADA THÀNH CÔNG DIỆN FSTP

Hồ sơ khách hàng FSTP thành công theo từng giai đoạn

Giai đoạn 1: Chấp thuận hồ sơ dự thi Redseal

Giai đoạn 2: Thư chấp thuận cấp Visa

Giai đoạn 3: Visa của khách hàng

Từng bước thực hiện hồ sơ của khách hàng thành công là sứ mệnh của tập thể công ty Southwestgate, bằng quy trình thực hiện hồ sơ theo đúng quy trình, thời gian quy định Southwestgate luôn chiếm trọn sự tin tưởng của khách hàng an âm đặt trọn niềm tin nơi chúng tôi.

Để được hỗ trợ thông tin miễn phí – vui lòng liên hệ số điện thoại hotline 0915 390 770

Trang hiện tại: 1 /
1 2 3