ĐỀ THI QUỐC TỊCH CANADA

Đối với bài thi quốc tịch Canada bạn cần phải thỏa mãn đủ các tiêu chí để nộp hồ sơ thi quốc tịch, đối với các cá nhân đủ năng lực hành vi nhân sự từ 18 đến 54 tuổi cần trải qua bài thi, vậy bài thi bao gồm những gì?

Cấu trúc bài thi quốc tịch khá đơn giản so với bài thi quốc tịch của Mỹ.

Nội dung xoay quanh:

- Lịch sử

- Kinh tế

- Địa lý

- Thông tin chính phủ

- Luật pháp

Cấu trúc đề thi:

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
  • Thời gian: 30 phút
  • Hình thức: trắc nghiệm – trong đó có lựa chọn đúng sai
  • Số lượng câu hỏi: 20 câu (Bạn cần vượt qua 15 câu để đạt yêu cầu)
  • Hướng dẫn ở: Discover Canada

Liên hệ ngay hotline: 0915 390 770 để được hỗ trợ thêm thông tin.

Trang hiện tại: 1 /
1 2 3