Canada

Canada

 

Chương trình Federal Skilled Trades là một trong những chương trình di trú Hợp pháp của Canada, được thiết kế cho những người lao động có kỹ năng tay nghề cao và mong muốn đến Canada làm việc và có cơ hội định cư vĩnh viễn theo chính sách nhập cư Liên Bang của Canada.

 

 

Trang hiện tại: 1 /