BIỆT THỰ HỒ BƠI , SÂN VƯỜN - 1221 Mar Les W - QUẬN CAM