Bất động sản MỸ giá < 100.000 USD

BẢNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Ở MỸ DƯỚI 100.000 USD

TẠI THÀNH PHỐ FRESNO, CALIFORNIA, USA

Số hiệu

Hình ảnh nhà

Giá bán (chưa niêm yết lên thị trường)

Loại hình nhà

Diện tích BĐS

Cơ cấu nhà

Nhà đất MS# 345EST-FR

​ 

​ ​$55,330


biệt thự, trệt

 

+ Diện tích nhà: 83,8 m2 (902 SF)
+  Diện tích đất: 526 m2 (5662 SF)


 

 

+ 1 phòng khách

+ 1 nhà bếp

+ 02 phòng ngủ

+ 01 phòng vệ sinh

 

Nhà đất MS# 4659ETERRACE-FR

 
 

$60,000

biệt thự, trệt

+ Diện tích nhà: 180 m2 (1938 SF)
+ Diện tích đất: 768,86 m2 (8276 SF)

+ 1 phòng khách

+ 1 nhà bếp

+ 3 phòng ngủ,

+ 2 phòng vệ sinh
+ 1 Garage riêng chứa được 02 xe

Nhà đất MS# 2706WASHLAN175-FR

 
 

 

$80,000

di động, trệt

- Diện tích nhà:

145 m2 (1560 SF)
 

+ 1 phòng khách

+ 1 nhà bếp

+ 02 phòng ngủ

+ 02 phòng vệ sinh
+  Garage chứa được 01 xe
+ nội thất rất mới à chọn ở, bán hoặc cho thuê

 

 Nhà đất MS# 4930EOLIVE-FR

 

 

 

​ ​$80,900

biệt thự, trệt

+ Diện tích nhà: 80 m2 (861 SF)
+ Diện tích đất: 2064 m2 (22216 SF)

+ 1 phòng khách

+ 1 nhà bếp

+ 02 phòng ngủ,

+ 1 phòng vệ sinh (có nhà tắm) + 1 phòng vệ sinh
+ 1 Garage riêng chứa được 02 xe

- Ghi chú: Nhà này nội thất bên trong rất cũ, cần phải trùng tù, sửa chữa lại thì
mới có thể bán hay cho thuê được

 

Nhà đất MS# 2706WASHLAN-FR

 

$90,000

Nhà di động

+ Diện tích nhà: 167 m2 (1798 SF)
+ Diện tích đất: 688 m2 (7405 SF)

+ 1 phòng khách

+ 1 nhà bếp

+ 2 phòng ngủ

+ 1 phòng vệ sinh
+ 1Garage riêng chứa được 01 xe

 

Nhà đất MS# 7236N1-FR


 

 

$90,000

biệt thự, trệt

+ Diện tích nhà: 152,63 m2 (1643 SF)
+ Diện tích đất: 728,35 m2  (7840 SF)

+1 phòng khách

+ 1 nhà bếp

+ 3 phòng ngủ

+ 1 phòng vệ sinh
+ 1 Garage riêng chứa được 02 xe

Nhà đất MS# 2307SHOLLY-FR

​ ​$90,900

biệt thự, trệt

+ Diện tích nhà: 152,63 m2 (1136 SF)
+ Diện tích đất: 607 m2 (6534 SF)

+1 phòng khách

+ 1 nhà bếp
+ 2 phòng ngủ

+ 1 phòng vệ sinh
+ Garage riêng chứa được 01 xe

- Nhà này bên trong nội thất rất cũ, cần phải được trùng tu, sửa chữa lại thì
mới bán hay cho thuê được

 

Nhà đất MS# 4659ELOWE-FR

 

$95,000
 

biệt thự, trệt

+ Diện tích nhà: 117,24 m2 (1262 SF)
+ Diện tích đất: 688 m2 (7405 SF)

+1 phòng khách

+ 1 nhà bếp
+ 02 phòng ngủ,

+ 01 phòng vệ sinh (có nhà tắm).
+ Garage riêng chứa được 01 xe

Nhà đất MS# 2260ELEWIS-FR

$120,000

biệt thự, trệt

+ Diện tích nhà: 103,3 m2 (1,112 SF)
+ Diện tích đất: 607 m2 (6,534 SF)

+1 phòng khách

+ 1 nhà bếp

+ 3 phòng ngủ

+ 01 phòng vệ sinh (có nhà tắm)
- Nhà có garage riêng, chứa được 02 xe

 

Trang hiện tại: 1 /
1 2